Alles over letselschade

Iedereen kan betrokken raken bij een ongeluk(je) waarbij materiële of immateriële schade wordt opgelopen. Of het nu een verkeersongeval, medische fout of bedrijfsongeval is, schade is altijd vervelend. Het is nog vervelender als letselschade ervoor zorgt dat u (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt of grote uitgaven moet doen om tot een volledig herstel te komen. Gelukkig is het mogelijk om middels een letselschadeproces tot een schikking te komen met de aansprakelijke partij. Een letselschadeproces kan soms lang en moeizaam zijn, het is daarom verstandig om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. In dit artikel geven wij u tips en advies om een letselschadeproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

1. Wat te doen na een ongeluk?
2. Welke soorten letselschade zijn er?
3. Wie is gewoonlijk aansprakelijk en wat dekt de verzekering?

 

1. Wat te doen na een ongeluk?

Bij letselschade is het van groot belang om meteen na het ongeval zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de omstandigheden waaronder u letselschade heeft opgelopen. Op die manier kunt u een eventueel juridisch proces zo makkelijk mogelijk maken. Het belangrijkst zijn:

  • Naam en adresgegevens van veroorzaker/dader
  • Naam en adresgegevens van getuigen die aanwezig waren
  • Locatie waar het ongeval heeft plaatsgevonden
  • Zo veel mogelijk bewijslast omtrent de schuldige
  • Alle uitgaven die u moet doen ten gevolge van letselschade

Bij lichamelijke klachten bezoekt u zo snel mogelijk een (bedrijfs)arts of medisch specialist. Deze kan voor u de aard en ernst van de schade vaststellen en het herstel op die manier in gang zetten. Ook medische uitgaven moet u zo gedetailleerd mogelijk documenteren en verzamelen.

2. Welke schadeposten zijn er?

2.1 Materiële schade

Onder materiële schade wordt verstaan de schade die verband houdt met directe kosten. Denk bijvoorbeeld aan zaakschade, huishoudelijke hulp, reiskosten, medische kosten. Ook de schade die u lijdt omdat u niet meer (volledig) kunt werken, valt onder materiële schade. Om er zeker van te zijn dat al uw schadeposten worden meegenomen in het schaderegelingstraject, is het van belang dat u door een specialist wordt bijgestaan.

2.2 Immateriële schade

Immateriële schade wordt ook wel emotionele schade genoemd. Deze schade is – in tegenstelling tot materiële schade – niet direct in geld uit te drukken. Het gaat namelijk niet om schade aan het bezit of vermogen maar om schade wegens verdriet, pijn en gederfde levensvreugde. De vergoeding die wordt uitgekeerd om immateriële schade te vergoeden noemen we smartengeld.

3. Wie is gewoonlijk aansprakelijk en wat dekt de verzekering?

Verschillende zaken hebben verschillende betrokkenen en ook verschillende omstandigheden. Geen enkele zaak wordt daarom hetzelfde benaderd. Wel zijn er algemene handelingen die u het beste kunt doen wanneer u in aanraking komt met letselschade. Voor de meest voorkomende letselschadezaken hebben wij richtlijnen opgezet. Deze handelingen kunnen het hele proces en vaak ook het herstel behoorlijk bevorderen. Heeft u twijfels? Neem dan altijd even contact op met een letselschadespecialist.

3.1 Tweezijdig verkeersongeval

De vraag die min of meer centraal staat bij letselschade is de vraag wie aansprakelijk is voor uw letselschade. In veel gevallen, zoals bij een tweezijdig verkeersongeval: is er een duidelijke dader of veroorzaker aan te wijzen? De andere bestuurder heeft niet opgelet of zich niet aan de verkeersregels gehouden, waardoor het ongeval is ontstaan. Zorg ervoor dat u de situatie waarin het ongeval zich heeft afgespeeld zo duidelijk mogelijk in kaart brengt en dat u ook – indien mogelijk –
getuigen kunt aanleveren. Maak foto’s van de situatie en vul het schadeformulier in. Het is dan de bedoeling dat u met het geheel van gegevens de schuld en aansprakelijkheid bij de tegenpartij kunt leggen. Wordt deze aansprakelijkheid geaccepteerd door de tegenpartij (komt meestal voor) en u treft een schikking, dan is er verder geen letselschadeproces nodig. Zorg er wel voor dat u niet te snel toegeeft. Het advies is dan ook om altijd contact op te nemen met een letselschadespecialist.

Als u zelf aansprakelijk bent in een tweezijdig ongeluk, dan wordt in de meeste gevallen zowel de materiële als immateriële schade van het slachtoffer uitgekeerd door de WA-verzekering. Schade aan uw eigen auto wordt niet gedekt. Schade aan de spullen van de inzittenden van uw voertuig wordt wel meeverzekerd in de WA-verzekering, terwijl de zorgkosten van u en uw inzittenden worden gedekt door de standaard zorgverzekering. Een inzittendenverzekering zorgt ervoor dat ook gevolgschade van het ongeluk wordt gedekt. Hieronder valt bijvoorbeeld: (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, uitvaartkosten en gederfde inkomsten. Omdat deze posten door de WA-verzekering worden gedekt, sluit u een inzittendenverzekering meestal alleen af voor uzelf.

3.2 Letselschade bij een eenzijdig verkeersongeval

Het is mogelijk is om bij een eenzijdig verkeersongeval een vergoeding te krijgen. Dit is volledig afhankelijk van de situatie waarin het ongeval heeft plaatsgevonden en het type verzekering dat u heeft afgesloten. Met alleen een de verplichte WA-verzekering wordt in de regel alleen schade die u aan de spullen van anderen toebrengt gedekt. Als uw eigen auto total loss is, dan krijgt u helaas niets van de verzekering. Alle aanzienlijke schade door uw toedoen aan (spullen van) anderen of openbaar eigendom kunt u het beste melden bij de verzekeraar. Als u bijvoorbeeld een lantaarnpaal of verkeersbord omver rijdt, dan kunt u een rekening van Rijkswaterstaat verwachten. Deze wordt gedekt door uw WA-verzekering. Met een allriskautoverzekering weet u in ieder geval dat u – ongeacht wie de schuldige is – een volledige vergoeding van de schade aan uw auto kunt verwachten. Soms is het beter om kleine schade niet te melden bij de verzekering. Indien u bijvoorbeeld alleen blikschade heeft gemaakt, kunt u dit beter niet proberen te declareren. Vaak wordt het premiebedrag gebaseerd op het aantal schadevrije jaren. Het melden van dit soort kleine schade kost in de vorm van een hoger premiebedrag op die manier meer dan het vergoeden van de blikschade door uzelf.

3.3 Letselschade bij een bedrijfsongeval

Werkgevers worden geacht de omstandigheden van de werkplek en de aard van de werkzaamheden zo veilig mogelijk te maken. Ook tijdens pauzes, bedrijfsfeesten of reizen in opdracht van de werkgever geldt dat deze uiterste inspanning dient te leveren om de veiligheid van medewerkers te garanderen. De werkgever heeft een groot aantal verplichtingen die ertoe bijdragen dat de werkzaamheden zo veilig mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Hieronder vallen onder andere:

  • Goed onderhouden van machines
  • Het zorg dragen voor juiste (beschermende) bedrijfskleding
  • Toezicht houden op het naleven van de veiligheidsregels
  • Bescherming tegen beroepsziekten

Deze eisen zijn streng en vaak wordt geen maximale inspanning geleverd om het werk zo veilig mogelijk te maken. Wanneer niet goed genoeg aan de eisen is voldaan, dan is de werkgever zonder meer aansprakelijk te stellen voor de geleden letselschade bij een bedrijfsongeval. Situaties waarbij de werknemer geen aanspraak kan maken op een letselschadevergoeding komen voor wanneer werknemer roekeloos handelt, instructies negeert of opzettelijk een ongeval veroorzaakt.

Krijgt u te maken met letselschade als ZZP’er of bijvoorbeeld als uitzendkracht, dan geldt de opdrachtgever als werkgever. Deze dient in dat geval de veiligheid te waarborgen op de locatie waar de ZZP’er aan het werk is. Bij arbeidsongeschiktheid kunt u als ZZP’er niet terugvallen op een ziektewetuitkering of andere inkomensvervanging van het UWV. De opdrachtgever dient in dit geval het inkomen van de ZZP’er te compenseren totdat deze zelf weer in staat is te werken. Neem als zelfstandige of uitzendkracht bij letselschade contact op met een letselschade advocaat. Situaties rondom zelfstandigen zijn vaak complex en aansprakelijkheid is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Om een vergoeding te ontvangen die recht doet aan de situatie, komt een advocaat goed van pas.

3.4 Letselschade na een medische fout

Jaarlijks zijn duizenden mensen de dupe van medische fouten. Dan is het fijn om te weten dat het mogelijk is om hier compensatie voor te krijgen. Dit kan zowel voor de fysieke ongemakken in de vorm van immateriële schadevergoeding, als in de vorm van smartengeld. Als u door de medische fout bijvoorbeeld zichtbare littekens of verminkingen oploopt, dan kunt u daarvoor gecompenseerd worden. Bij medische fouten moet er een schuldige aan te wijzen zijn. In de meeste gevallen is dit de arts of medisch specialist die de behandeling heeft uitgevoerd. Artsen hebben een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat ze alles op alles moeten zetten om u zo goed mogelijk te helpen. Als aantoonbaar wordt vastgesteld dat de arts handelt in uw belang, dan is deze vrijgesteld van aansprakelijkheid. Wanneer de arts echter onzorgvuldig is geweest, procedures niet heeft gevolgd of bewust gemakzuchtig heeft gehandeld, dan is deze aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Neem hiervoor te allen tijde contact op met een letselschade advocaat in uw regio.